RSS

Apunts de classe 30.11.09

MAPES CONCEPTUALS
- La seva creació ens pot ajudat a organitzar els nostres coneixements i a ampliar la nostra perspectiva en relació a un tema.
- Per a crear un mapa conceptual, passem per diferents estadis:
1. Selecció i jerarquització de conceptes (fer una llista i ordenar-la)
2. Reflexió sobre la relació de cada concepte amb tots els altres (connectors)
3. Concepció d’una representació gràfica adequada (dibuix i forma del mapa conceptual així com que sigui coherent, clar i entenedor.)
- La seva construcció, és un procés intel·lectual que facilita un aprenentatge significatius en la mesura en que ens ajuda a integrar els nous coneixements en els nostres esquemes mentals.
- Com crear un mapa conceptual? Amb qualsevol editor gràfic. Però hi ha programes més específics i eficients per a realitzar aquesta tasca: CMapTools.

FLUXOGRAMES (eines de suport al pensament)
- És una eina que s’utilitza per representar procediments encaminats a resoldre una tasca.
- Els podem usat amb dos fins (des del punt de vista del professorat):
1. Per planificar tasques pròpies relacionades amb el desenvolupament de la tasca professional.
2. Ensenyar l’eina als alumnes, tenint en compte que és un bon mitjà per aprendre i practicar amb: organització, planificació, presa de decisions, resolució de problemes, ordres i instruccions, compliment de normes...Tenen una sèrie de simbolismes ja definits:


- Podem treballar fluxogrames amb eines com el Microsoft Word o l’Open Office Write. En el nostre cas, utilitzarem el Gliffy, és una eina on-line que permet crear, guardar i editar diagrames de flux.


0 comentaris:

Publica un comentari a l'entrada