RSS

Com analitzar una obra: segons Eisner

1.- DIMENSIÓ CRÍTICA: mirada pròpia i coneixement de les obres a nivell significatius. Estructures de referència que hem d’aplicar per aconseguir una experiència significativa amb obres d’art.

1.1.- EXPERIENCIAL: les experiències nostres com influencien a les obres que veiem. Importància de que els nens puguin parlar sobre l’obra, cal escoltar-los . Als nens l’obra d’art els afecta d’alguna manera i no tenen cap problema al expressar-ho a diferència dels adults que ens cohibim al pensar què diran els de la nostra opinió i com ens jutjaran.

1.2.- FORMAL: fa referència a la part externa de l’obra: mida, colors, formes, figuratiu/abstracte, estructura (com estan organitzades les formes)...

1.3.- SIMBÒLICA: referent als símbols, en aquest cas no poden descobrir les simbologies per ells sols i és el mestre qui haurà d’ajudar-los a descodificar la simbologia. En trobem de dos tiups:
· 1.3.1.- CULTURALS: religiosos (com a l’exposició del Romànic, els apòstols estaven representat per mitjà de la simbologia d’un lleó, un àngel...)
· 1.3.2.- ELS PROPIS DE CADA ARTISTA: simbologia característica de cada artista que és únic a les seves obres (Miró té uns símbols creats per ell i únics a les seves obres)

1.4.- TEMÀTICA: tot quadre, obra es centra en un tema molt concret per complex que sigui o per molt que expliqui moltes coses, té un tema central al seu rerefons.

1.5.-MATERIAL: el material que tria l’artista alhora de fer l’obra, tipus de pintura que complementa el que es vol dir (és molt important una bona tria de material.) També a l’escultura és molt important (ex: pietat, creada a partir de marbre blanc de Carrara.) El material afegeix significat a l’obra.

1.6.- CONTEXTUAL: important que
l’artista ha volgut explicar, influenciat per l’època, les , el pensament del moment, els corrents ideològics...

0 comentaris:

Publica un comentari a l'entrada